Category Archives: Analiza techniczna

Pożyczka krótkoterminowa na rozwój własnej działalności

Początki prowadzenia własnej działalności gospodarczej mogą być trudne, szczególnie jeśli za swoje usługi lub produkty wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności. Jeśli Twoi klienci nie płacą faktur od razu po ich otrzymaniu, Twoja firma może mieć problemy z płynnością finansową. Początki działania działalności gospodarczej Choć samo formalne założenie jednoosobowej działalności...
Read more

instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe. Instrument finansowy jest to kontrakt (umowa) między dwiema stronami, regulujący zależność finansową między nimi. W naszym przypadku będzie to zależność pomiędzy inwestorem a drugą stroną , którą może być skarb państwa , bank komercyjny, fundusz inwestycyjny, biuro maklerskie, gmina, spółka akcyjna lub inny inwestor indywidualny. Charakter zależności między...
Read more