strategie inwestycyjne

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Formuła inwestycyjna J. Greenblatta.

Zobacz kolejną strategię: Wybieraj efektywne instrumenty finansowe.

Koncepcja formuły oparta jest na dwóch wskaźnikach:

Zysku z kapitału.
Zyskowności.
Wskaźniki te mogą być mierzone na kilka sposobów. J. Greenblatta proponuje dwa sposoby.

Zysk z kapitału oblicza ze stosunku EBIT (zysk operacyjny przed opodatkowaniem) do wykorzystanego kapitału rzeczowego (kapitał obrotowy netto + środki trwałe netto). Uważa, że jest to lepszy sposób niż powszechnie używany wskaźnik ROE lub ROA, gdyż dzięki niemu podczas wyliczeń eliminuje się różny stopień opodatkowania i zadłużenia spółek. Porównujemy więc rzeczywisty zysk operacyjny EBIT. J. Greenblatt dopuszcza jednak jako kryterium selekcji również wskaźnik rentowności aktywów (ROA).

Zyskowność J. Greenblatt proponuje mierzyć stosunkiem EBIT do wartości przedsiębiorstwa (wartość rynkowa kapitału własnego + wartość netto zadłużenia tworzącego koszty). Dopuszcza jednak powszechnie stosowany wskaźnik C/Z lub Z/C.

Na podstawie wyżej wymienionych wskaźników tworzymy rankingi spółek.

W pierwszej kolejności tworzymy ranking spółek notowanych na giełdzie (z którego eliminujemy spółki zgodnie z zasadami pkt.6) na podstawie zysku z kapitału. Spółka o najwyższym zysku z kapitału otrzymuje miejsce pierwsze a z najniższym zyskiem z kapitału miejsce ostatnie.

W drugiej kolejności tworzymy ranking spółek notowanych na giełdzie na podstawie zyskowności. Spółka o najwyższej zyskowności otrzymuje miejsce pierwsze a z najniższą zyskownością miejsce ostatnie.

Końcowym etapem jest utworzenie rankingu spółek na podstawie sumy miejsc z rankingu pierwszego i drugiego. Np. Spółka zajmuje 20 miejsce w rankingu zysku z kapitału i 61 miejsce w rankingu zyskowności. Łącznie otrzymuje 81. Jej miejsce na liście, na podstawie której będziemy podejmować decyzje inwestycyjne będzie wyższe od miejsca spółki, która zajmie 1 miejsce w rankingu zysku z kapitału i 81 miejsce w rankingu zyskowności, gdyż suma miejsc daje wynik 82. Spółka o najniższej sumie miejsc zajmuje na liście miejsce 1 a z najwyższą sumą miejsc ostatnie.

Po sporządzeniu listy przechodzimy do inwestowania. J. Greenblatt proponuje zakup akcji 5 – 7 spółek, które zajmują na liście miejsca najwyższe. Następnie powtarzamy zakupy co dwa trzy miesiące, aż do utworzenia portfela inwestycyjnego złożonego z 20 – 30 spółek. Akcje spółek sprzedajemy po roku ich przetrzymywania. Dochody ze sprzedaży wykorzystujemy na zakup nowych akcji, aby zastąpić sprzedane spółki taką samą ilością nowych firm. Proces kupowania i sprzedawania spółek należy kontynuować przez wiele lat.

Czy formułę J. Greenblatta można zastosować na GPW?

Formuła J. Greenblatta jest uniwersalna, a więc można ją stosować z powodzeniem także na GPW. Jedynym istotnym problemem jest ilość spółek notowanych na GPW. J. Greenblatt zastosował swoją formułę na rynku amerykańskim, który jest największym rynkiem na świecie. Mógł dobierać najlepsze spółki np. z indeksu S&P 500 (500 największych spółek o wysokiej płynności). Na GPW możemy wybierać wyłącznie ze 140 spółek notowanych w systemie ciągłym z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Z pozostałych spółek ze względu na duże ryzyko powinniśmy zrezygnować. Gdy do wybranych spółek zastosujemy zasady inwestycyjne Joela Greenblatta to do tworzenia list rankingowych pozostanie ich niewiele.

 

 

Strona w budowie, dopisz swój adres email do newslettera żeby otrzymywać informacje o nowościach. Zapraszamy do przeczytania dowcipów inwestycyjnych.