Kredyt mieszkaniowy dla młodych małżeństw

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Kredyt mieszkaniowy dla młodych małżeństw

Kupno własnego mieszkania stanowi duże wyzwanie finansowe. Tym bardziej dla młodego małżeństwa. Na szczęście nie jest to niemożliwe. Chociażby dlatego, że swoje wsparcie oferuje państwo, dając im możliwość skorzystania z programu Mieszkanie dla młodych.

Wcześniej, od 2007 do 2012 roku, młode małżeństwa mogły liczyć na wsparcie w ramach Rodziny na swoim. Program, podobnie jak obecnie MdM, miał na celu wspomóc osoby nieposiadające praw do nieruchomości w zdobyciu własnego „M”. Osoby, które załapały się na kredyt z dopłatą mogły więc liczyć na to, że państwo będzie im pomagało w spłacie odsetek przez pierwsze osiem lat okresu kredytowania.

Rodziny, które chciały skorzystać z tej możliwości mogły kupić mieszkania o maksymalnej powierzchni 75 m kw lub dom o wielkości 140 m kw. W obu przypadkach dopłaty pokrywane przez państwo dotyczyły tylko pierwszych 50 m kw lokalu.

W ciągu pięciu lat trwania programu banki udzieliły ponad 181 tys. kredytów, na łączną sumę ponad 32,9 mld zł. Najwięcej na Rodzinie na swoim skorzystały młode małżeństwa, do których trafiło aż 86 proc. wszystkich zaciągniętych zobowiązań.

Mieszkanie dla młodych (małżeństw)

Kontynuacją Rodziny na swoim jest rządowy program Mieszkanie dla młodych, który wystartował wraz z początkiem 2014 roku. Podobnie jak w przypadku Rodziny na swoim, jego celem jest wspieranie młodych osób w kupnie pierwszego, własnego mieszkania. Pomoc oferowana przez państwa dotyczy dopłat do wkładu własnego.

O kredyt w ramach Mieszkania dla młodych można ubiegać się jedynie po spełnieniu określonych warunków. Jeden z nich dotyczy wieku. W przypadku małżeństw, przynajmniej jedna z osób musi posiadać mniej niż 35 lat. Dodatkowo żadna z nich nie może być właścicielem innej nieruchomości.

Szczegółowe kryteria dotyczą również samego mieszkania, które po pierwsze musi pochodzić z rynku pierwotnego. Po drugie zaś znajdować się na terytorium Polski.

Poza tym, o dofinansowanie w ramach programu MdM można się  ubiegać tylko, jeśli powierzchnia nabywanego mieszkania nie przekracza 75 m kw., a domu 100 m kw. Nieco mniej rygorystyczne wytyczne dotyczą jednie młodych rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci. W ich przypadku jest to odpowiednio 85 m kw. i 110 m kw.

Szczegółowe wytyczne dotyczą również ceny lokalu. Cena za metr kwadratowy nie może bowiem przekraczać limitu ustalonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Konkretne kwoty wyliczane są w oparciu o wskaźniki właściwe dla danych obszarów. W związku z tym inne limity dotyczą mieszań kupowanych we Wrocławiu, a inne tych nabywanych w Gdańsku.

To jednak nie wszystkie wytyczne. Ustawa wprowadzająca w życie program Mieszkanie dla młodych reguluje również zasady dotyczące samego kredytu. Zgodnie z jej postanowieniami warunkiem otrzymania wsparcia jest zaciągnięcie kredytu w złotówkach, na co najmniej 15 lat i w kwocie nie mniejszej niż 50 proc. ceny nieruchomości.

Dopłatą może zostać objęte maksymalnie 50 m kw mieszkania. Bezdzietne młode małżeństwa mogą liczyć na pomoc w wysokości 10 proc. ich wartości. Rodziny z dziećmi dostaną 5 proc. więcej. Jeśli w dodatku, w ciągu pierwszych pięciu lat od zaciągnięcia kredytu urodzi im się trzeci lub kolejny potomek, pomoc państwa sięgnie 20 proc.

Artykuł opracowany przez Direct.Money.pl