Regulamin

 1. Niniejszy regulamin, stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).
 2. Usługi Serwisu Kokpit Inwestora, o których mowa w regulaminie, świadczone są przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-672), ul. Piękna 68 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000199402, pion SISS.
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Kokpit Inwestora. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed zakupem usługi.
 4. Definicje

 5. Serwis - serwis Kokpit Inwestora prowadzony przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-672), ul. Piękna 68 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000199402, pion SISS.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług w ramach Serwisu.
 7. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 8. Postanowienia ogólne

 9. Serwis dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, lecz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
 10. Zastrzeżenia i odpowiedzialność

 11. Użytkownik korzysta z Serwisu wyłącznie na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność.
 12. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 13. Serwis nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 14. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 15. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje w momencie dokonania płatności. W związku z tym, użytkownik nie może żądać zwrotu opłaty.
 16. Prawa i obowiązki Użytkowników

 17. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Użytkownik udostępnia usługę.
 18. Zabrania się wykorzystywania serwisu Kokpit Inwestora do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym, ogólnie przyjęte jako erotyczne i/lub pornograficzne.
 19. W przypadku uzyskania przez Serwis informacji o korzystaniu przez Użytkownika z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Serwis ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 20. Wymagania techniczne

 21. Do korzystania z systemu wymagane są:
  • - przeglądarka internetowa (Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 7; Mozilla Firefox w wersji co najmniej 3.5; Opera w wersji co najmniej 10),
  • - dostęp do sieci Internet,
  • - dodatek Flash co najmniej w wersji 10.

  Prawa autorskie

 22. Wszelkie materiały udostępniane na stronach Serwisu a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Serwis i/lub odwiedzanie stron Serwisu Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności oprogramowania, zamieszczonych na stronach Serwisu.
 23. Dane osobowe i polityka prywatności

 24. Serwis przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 25. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług oferowanych przez Serwis, w szczególności do kontaktowania się z klientem oraz przekazywania mu wyników realizacji zlecenia. Serwis jest administratorem danych. Podanie danych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 26. Zlecenie wykonania usługi traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 27. Serwis nie udostępnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim ani żadnych poufnych informacji dotyczących prowadzonej przez Użytkowników działalności, w szczególności informacji na temat usług świadczonych przez Serwis na rzecz danego Użytkownika.
 28. Postanowienia końcowe

 29. Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, w tym do wprowadzania nowych funkcjonalności lub modyfikacji funkcjonalności już istniejących, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
 30. Informacje zawarte w serwisie nie są jakąkolwiek formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
 31. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z oświadczeniem, iż użytkownik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego postanowienia.
 32. Serwis zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu w każdym czasie, bez osobnego powiadomienia użytkowników. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w serwisie.
 33. Korzystanie z Serwisu stanowi akceptację warunków regulaminu.

Zakup

Wybieraj najlepsze akcje już teraz

Już od 63 zł miesięcznie

Oferujemy 7 dniową gwarancję zwrotu pieniędzy za abonament jeżeli aplikacja nie spełni Państwa oczekiwań.

Wraz z dostępem otrzymasz dodatkowo bezpłatnie świetnego ebooka "Sposoby analizy rynków finansowych od A do Z" o wartości 34 zł opisującego w przystępnej formie wszystkie znane metodologie inwestycyjne.

* Szanujemy prywatność Twojego adresu email. Nie będzie on w żadnym wypadku udostępniony innym firmom. Służy wyłącznie do komunikacji systemu z użytkownikiem.
* Bezpieczeństwo zamówienia gwarantują Platnosci.pl - serwis transakcyjny grupy Allegro.pl .

Lub sprawdź DEMO systemu

Masz już konto:Zaloguj się